,

אופני כושר Ab55


גלגל תנופהמשקל גלגל: 6 קילוגרםמערכת בלימהשינוי התנגדות: מגנטיטווח התנגדות: 8 רמות קושיתוכניות אימוןתכנית מבחן כושר: 0תכנית תחרות נגד המחשב: 0תכנית התאוששות: 0תכנית בקרת דופק HRC: 0תכנית משתמש: 0תוכניות ידניות: 0תוכנית אימון קבועה: 0תוכנית ידנית: 0תכונות נוספותכיוונון מושב: אנכיכיוונון כידון: ללאנתונים פיסייםניוד: 2 גלגליםמשקל מתאמן מקסימלי: 110 קילוגרםתצוגת נתוניםמסך תצוגה: צג LCDמהירות: כלולתצוגה של זמן: כלולתצוגה של מרחק: כלולתצוגה של שריפת קלוריות: כלולתוספות מיוחדות: מרחק כלליתוספות: ללאמתקן לבקבוק: ללאמידותמידות אורך: 92.5מידות רוחב: 56.5מידות גובה: 112.5

999.00