,

אופני כושר משענת RS1 מסדרת Lifecycle


גלגל תנופהמשקל גלגל: ללאמערכת בלימהשינוי התנגדות: חשמלי מגנטיטווח התנגדות: דרך הקונסולהתוכניות אימוןתוכנית ידנית: 0תכונות נוספותכיוונון מושב: אנכיכיוונון כידון: ללאנתונים פיסייםניוד: ללאמשקל מתאמן מקסימלי: 137 קילוגרםתצוגת נתוניםמסך תצוגה: מסך TRACK/GOמהירות: כלולתצוגה של זמן: כלולתצוגה של מרחק: כלולתצוגה של שריפת קלוריות: כלולמתקן לבקבוק: כלולמידותמידות אורך: 169מידות רוחב: 65מידות גובה: 131

8,900.00